• Art. 286. Ord. Podatk. - ...
  15.04.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 286. Ordynacja podatk.


Uprawnienia kontrolującego

§ 1.
Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:
1)
wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego;
2)
wstępu do lokali mieszkalnych w przypadku, o którym mowa w art. 276 oględziny lokalu mieszkalnego przez organ podatkowy § 1;
3)
żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin;
4)
żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w postaci elektronicznej;
5)
zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;
6)
zabezpieczania zebranych dowodów;
7)
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
8)
żądania przeprowadzenia spisu z natury;
9)
przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób wymienionych w art. 287 obowiązki kontrolowanego i innych osób w trakcie kontroli, § 4;
10)
zasięgania opinii biegłych.
§ 2.
Kontrolujący może zażądać wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem:
1)
próbek towarów;
2)
akt, ksiąg i dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 4:
a) w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są one nierzetelne, lub
b) gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji, a w szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów.
§ 3.
Przeglądanie akt postępowania przygotowawczego i sądowego, akt spraw sądowych, a także dokumentów zawierających informacje niejawne lub stanowiące tajemnicę zawodową oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek następuje z zachowaniem właściwych przepisów.
Art. 286. Uprawnienia kontrolującego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 31 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...