• Art. 324. Ord. Podatk. - ...
  02.10.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 324. Ordynacja podatk.


Przepisy przejściowe

§ 1.
Do spraw wszczętych, a nierozpatrzonych przez organ podatkowy pierwszej instancji przed dniem 1 stycznia 1998 r. stosuje się, z zastrzeżeniem § 2, przepisy niniejszej ustawy.
§ 2.
Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sprawach:
1)
odroczenia terminu płatności podatku,
2)
rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej,
3)
potrącenia zobowiązań podatkowych
– rozpatrywane są na podstawie przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Art. 324. Przepisy przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 10 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...