• Art. 329. Ord. Podatk. - ...
  02.10.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 329. Ordynacja podatk.


Przepisy przejściowe

Terminy przewidziane w:
1)
art. 69 utrata prawa do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe § 2 – stosuje się również do zdarzeń, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;
2)
art. 80 termin wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty § 1 pkt 1 – stosuje się również, jeżeli płatnik, w ciągu miesiąca poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, pobrał podatek nienależnie lub w wysokości większej od należnej.
Art. 329. Przepisy przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...