• Art. 339. Ord. Podatk. - ...
  03.10.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 03.10.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 339. Ordynacja podatk.


Przepisy przejściowe

Przepisy art. 258 stwierdzenie przez organ pierwszej instancji wygaśnięcia decyzji § 1 pkt 3–5, § 2 i 3 oraz art. 259 wygaśnięcie decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty należności podatkowych stosuje się również do decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 339. Przepisy przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...