• Art. 76a. Ord. Podatk. - ...
  02.10.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 76a. Ordynacja podatk.


Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty

§ 1.
W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych i należności, o których mowa w art. 76 zaliczenie nadpłat na poczet zaległości podatkowych § 1a, organ podatkowy, na wniosek podatnika, wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych zobowiązań podatkowych i należności, o których mowa w art. 76 zaliczenie nadpłat na poczet zaległości podatkowych § 1a, przepisy art. 55 wpłata odsetek za zwłokę § 2 i art. 62 zasady zaliczania wpłat podatnika w razie jego zobowiązań z różnych tytułów § 1 stosuje się odpowiednio.
§ 2.
Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem:
1)
powstania nadpłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 73 chwila powstania nadpłaty § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2;
2)
złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
Art. 76a. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...