• Ordynacja podatkowa
  12.04.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 12.04.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Dział VIII. Przepisy karne

§ 1.
Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte tą tajemnicą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
§ 2.
Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje określone w art. 182 obowiązki instytucji finansowych w postępowaniu podatkowym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
§ 3.
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4.
Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Orzeczenia: 95 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...