• Ordynacja podatkowa
  12.07.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. poz. 26 , z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. poz. 161 , z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 103 , z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. poz. 147, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. poz. 89) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. poz. 431 , z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. poz. 359 , z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. poz. 23, z późn. zm.) : (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. poz. 564 , z późn. zm.) : (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. poz. 344 , z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. poz. 416 , z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 442 , z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. poz. 482 , z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. poz. 341 , z późn. zm.) w art. 17 ustalanie właściwości miejscowej organów podatkowych wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 50, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. poz. 600, z późn. zm.) w art. 10 zryczałtowana forma opodatkowania a opodatkowanie na zasadach ogólnych wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. poz. 561, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...