• Ordynacja podatkowa
  19.04.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 16. Zażalenia

§ 1.
Na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak stanowi.
§ 2.
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia:
1)
postanowienia stronie;
2)
zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 obowiązek zawiadomienia spadkobierców, § 1.
Orzeczenia: 88 Porównania: 1
Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
Orzeczenia: 41 Porównania: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań.
Orzeczenia: 757 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...