• Art. 10. - Tryb powołani...
  19.04.2024

Art. 10. org. i post.przed TK


Tryb powołania i kadencja Prezesa Trybunału

1.
Prezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne w trybie określonym w art. 11 wyłanianie kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału.
2.
Kadencja Prezesa Trybunału trwa sześć lat.
3.
Wygaśnięcie kadencji Prezesa Trybunału przed jej upływem następuje w przypadku:
1)
zakończenia kadencji sędziego Trybunału powołanego na stanowisko Prezesa Trybunału albo
2)
wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału, powołanego na stanowisko Prezesa Trybunału, przed upływem kadencji, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, albo
3)
zrzeczenia się stanowiska przez Prezesa Trybunału.
4.
Ponowne powołanie na stanowisko Prezesa Trybunału jest niedopuszczalne.
5.
Kadencja wiceprezesa Trybunału wygasa w przypadku powołania go na stanowiska Prezesa Trybunału. Do Wiceprezesa Trybunału przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.
Art. 10. Tryb powołania i kadencja Prezesa Trybunału - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...