• Art. 103. - Zakres spraw...
  23.04.2024

Art. 103. org. i post.przed TK


Zakres spraw rozstrzyganych wyrokiem

1.
Trybunał wydaje wyroki w sprawach dotyczących:
1)
zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją;
2)
zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;
3)
zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami;
4)
skarg konstytucyjnych;
5)
zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych.
2.
Trybunał wydaje postanowienia w sprawach:
1)
rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa;
2)
rozstrzygania o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
innych, w których ustawa tak stanowi lub niewymagających wydania wyroku.
Art. 103. Zakres spraw rozstrzyganych wyrokiem - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...