• Art. 47. - Wniosek o zba...
  15.04.2024

Art. 47. org. i post.przed TK


Wniosek o zbadanie sprawy przez Trybunał

1.
Wniosek złożony przez podmiot, o którym mowa w art. 191 prawo złożenia wniosku o zbadanie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny ust. 1 pkt 1–5 Konstytucji, zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku;
2)
podanie podstawy prawnej działania podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku;
3)
oznaczenie rodzaju pisma procesowego;
4)
określenie kwestionowanego aktu normatywnego lub jego części;
5)
wskazanie wzorca kontroli;
6)
uzasadnienie.
2.
Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera:
1)
przywołanie treści kwestionowanego wnioskiem przepisu wraz z jego wykładnią;
2)
przywołanie treści wzorców kontroli wraz z ich wykładnią;
3)
określenie problemu konstytucyjnego i zarzutu niekonstytucyjności;
4)
wskazanie argumentów lub dowodów na poparcie zarzutu niekonstytucyjności.
3.
Do wniosku składanego przez grupę posłów lub senatorów dołącza się listę posłów lub senatorów popierających wniosek wraz z ich podpisami.
Art. 47. Wniosek o zbadanie sprawy przez Trybunał - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...