• Art. 52. - Pytanie prawn...
  15.04.2024

Art. 52. org. i post.przed TK


Pytanie prawne

1.
Pytanie prawne ma formę postanowienia.
2.
Pytanie prawne zawiera:
1)
wskazanie sądu, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, oraz oznaczenie sprawy;
2)
wskazanie organu, który wydał kwestionowany akt normatywny;
3)
określenie kwestionowanego aktu normatywnego lub jego części;
4)
sformułowanie zarzutu niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą kwestionowanego aktu normatywnego oraz jego uzasadnienie, z powołaniem argumentów lub dowodów na jego poparcie;
5)
wyjaśnienie, w jakim zakresie odpowiedź na pytanie może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, w związku z którą pytanie zostało przedstawione.
3.
Do pytania prawnego dołącza się akta sprawy, w związku z którą zostało przedstawione.
Art. 52. Pytanie prawne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...