• Art. 18. - Współpraca z ...
  31.03.2023

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Stan prawny aktualny na dzień: 31.03.2023

Dz.U.2022.0.2527 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

Obserwuj akt

Art. 18. podst.opieka zdrow.


Współpraca z innymi podmiotami członków zespołu POZ w ramach koordynacji opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą

1.
W ramach koordynacji, o której mowa w art. 4 koordynacja opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą, zespół POZ i poszczególni jego członkowie współpracują z:
1)
osobami udzielającymi świadczeniobiorcy świadczeń specjalistycznych, w rozumieniu ustawy o świadczeniach;
2)
przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia oraz organami administracji publicznej;
3)
dyrektorami szkół oraz innych placówek, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).
2.
Współpraca, o której mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 – polega na udzielaniu porad, przekazywaniu informacji, o których mowa w art. 16 współpraca w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ust. 2, oraz podejmowaniu wspólnych działań w celu zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, rozpoznawania i leczenia chorób oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy;
2)
pkt 2 i 3 – polega na podejmowaniu wspólnych działań w celu zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, w tym promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych.
3.
Członkowie zespołu POZ po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zapoznają się z nią i dołączają do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. Informacja ustna wymaga odnotowania w dokumentacji medycznej.
Art. 18. Współpraca z innymi podmiotami członków zespołu ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...