• Art. 35. - Przepisy prze...
  28.05.2024

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2022.0.2527 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

Obserwuj akt

Art. 35. podst.opieka zdrow.


Przepisy przejściowe i dostosowujące

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 55 uchylony ust. 6 oraz art. 56 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 29 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 22 pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ust. 4a ustawy zmienianej w art. 31 zmiana ustawy o działalności leczniczej zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 obowiązki świadczeniodawcy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ust. 4 oraz art. 10 deklaracja wyboru ust. 8 niniejszej ustawy oraz art. 22 pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ust. 4a ustawy zmienianej w art. 31 zmiana ustawy o działalności leczniczej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 35. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...