• Ustawa o podstawowej opie...
  13.04.2024

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2022.0.2527 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

Obserwuj akt

Rozdział 4. Jakość świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

1.
Świadczeniodawcy są obowiązani do monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
2.
Monitorowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
dostępność świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
kompleksowość świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
ciągłość świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
zarządzanie i organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
5)
uzyskanie efektu zdrowotnego.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria monitorowania jakości świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorców oraz obszary monitorowania, o których mowa w ust. 2.
Świadczeniodawca może brać udział w programach poprawy jakości z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, określonych przez instytut, o którym mowa w art. 15 programy edukacyjne i badawczo-rozwojowe ust. 2, których celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców oraz uzyskanie efektu zdrowotnego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...