• § 21. - Tyczenie i geode...
  22.04.2024
Obserwuj akt

§ 21 pomiary geodezyjne


Tyczenie i geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów budowlanych

1.
Tyczenie obiektów budowlanych oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się w szczególności na podstawie wyników geodezyjnego opracowania:
1)
projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 projekt budowlany ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 i 1557);
2)
planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a budowa przyłączy i stacji ładowania ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2.
Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy.
3.
Wykonanie tyczenia geodeta uprawniony potwierdza dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
§ 21 Tyczenie i geodezyjna obsługa budowy i montażu obiek... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...