• § 24. - Rodzaje map do c...
  27.05.2024
Obserwuj akt

§ 24 pomiary geodezyjne


Rodzaje map do celów prawnych

1.
Na potrzeby podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych sporządza się:
1)
mapy do celów prawnych:
a) mapy z projektem podziału nieruchomości, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 100 rozporządzenie w sprawie podziału nieruchomości ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),
b) mapy z projektem scalenia i podziału nieruchomości, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 108 rozporządzenie w sprawie trybu scalania i podziału nieruchomości oraz opłat adiacenckich ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
c) mapy z projektem podziału nieruchomości, do których nie mają zastosowania przepisy działu III rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwane dalej „mapami z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej”,
d) mapy z projektem scalenia gruntów,
e) mapy z projektem wymiany gruntów,
f) mapy klasyfikacyjne,
g) mapy gruntów objętych wnioskiem w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, zwane dalej „mapami do zasiedzenia”,
h) mapy do ustalenia służebności gruntowych,
i) inne opracowania geodezyjne do celów prawnych;
2)
rejestry lub wykazy zawierające dane dotyczące gruntów lub ich części składowych.
2.
Mapę do celów prawnych sporządza się w skali dostosowanej do obszaru objętego opracowaniem, zapewniającej czytelność rysunku mapy, nie mniejszej niż 1:5000.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kierownik prac geodezyjnych opatruje podpisem własnoręcznym, a w przypadku sporządzenia opracowań w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają.
§ 24 Rodzaje map do celów prawnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...