• § 35. - Postępowanie z d...
  26.02.2024
Obserwuj akt

§ 35 pomiary geodezyjne


Postępowanie z dokumentacją zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

1.
Dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.
2.
Operat techniczny sporządza się w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają.
3.
Podpisanie operatu przez kierownika prac geodezyjnych oznacza jednocześnie poświadczenie przez niego za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład operatu w rozumieniu art. 42 wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii ust. 4 ustawy.
4.
Dane do aktualizacji baz danych zasobu sporządza się w postaci plików w formacie GML, w których:
1)
obiekty zmodyfikowane zachowują identyfikatory pierwotne uzyskane z zasobu;
2)
obiekty nowe otrzymują identyfikatory nadane przez wykonawcę, wyróżniające te obiekty w pliku GML.
5.
Oznaczenie plików danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu składa się z dwóch członów rozdzielonych myślnikiem, z których:
1)
pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych albo numerem zamówienia publicznego, w ramach którego jest wykonywana praca geodezyjna;
2)
drugi jest skróconą nazwą bazy danych zasobu, do którego odnoszą się zawarte w pliku dane:
a) EGiB ̶ w przypadku bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
b) GESUT ̶ w przypadku bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
c) BDOT500 ̶ w przypadku bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ̶ 1:5000.
§ 35 Postępowanie z dokumentacją zawierającą wyniki geode... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...