• Art. 13. - Rozporządzeni...
  24.05.2024
Obserwuj akt

Art. 13. pomoc i eduk.prawna


Rozporządzenie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym wymogi dotyczące lokalu, w którym będzie usytuowany punkt,
2)
wzór karty informacyjnej poradnictwa, o której mowa w art. 5 podmioty udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej ust. 5,
3)
wzór karty pomocy,
4)
sposób gromadzenia i przekazywania opinii osób uprawnionych o udzielonej pomocy,
5)
sposób dokonywania oceny, o której mowa w art. 11d lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa ust. 11,
6)
zakres i sposób przekazywania informacji, o której mowa w art. 12 informacje starosty o wykonaniu zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej ust. 1
– uwzględniając konieczność zapewnienia łatwego dostępu osób uprawnionych, w tym osób niepełnosprawnych, do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, szerokiej informacji o dostępnych formach poradnictwa, konieczność zachowania poufności przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, konieczność zapewnienia kompletności informacji o wykonaniu zadania oraz możliwość wykazania problemów prawnych i społecznych, których dotyczą udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, konieczność zapewnienia odpowiednich standardów obsługi osób uprawnionych oraz odpowiednich standardów jakości, a także potrzebę sformułowania wniosków dotyczących efektywności i usprawniania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Art. 13. Rozporządzenie w sprawie udzielania nieodpłatnej... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...