• Ustawa o nieodpłatnej pom...
  17.04.2024

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (poprzedni tytuł: „Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2021.0.945 t.j. - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Poprzedni tytuł: „Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także zasady realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
1.
Niniejsza ustawa nie zwalnia organów administracji publicznej od wykonywania określonych w ustawach zadań w zakresie poradnictwa prawnego, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
2.
Niniejsza ustawa nie ogranicza działalności w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...