• Ustawa o nieodpłatnej pom...
  23.04.2024

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (poprzedni tytuł: „Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2021.0.945 t.j. - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Poprzedni tytuł: „Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

Obserwuj akt

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615 i 1064) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507 i 1064) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812) : (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146): (zmiany pominięto).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...