• Art. 28. - Program otwie...
  23.04.2024

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.1524 t.j. - Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Obserwuj akt

Art. 28. wykorz.inf.sekt.publ


Program otwierania danych

1.
W celu zwiększenia ilości oraz poprawy jakości informacji sektora publicznego i danych prywatnych oraz metadanych opisujących ich strukturę, udostępnianych w portalu danych, minister właściwy do spraw informatyzacji opracowuje Program otwierania danych, zwany dalej „programem”, uwzględniając w szczególności:
1)
aktualny stan danych udostępnianych jako otwarte dane;
2)
obowiązujący stan prawny;
3)
kierunki rozwoju polityki otwartych danych;
4)
wyniki przeglądu prowadzonej polityki otwartych danych;
5)
możliwości finansowania projektowanych rozwiązań;
6)
możliwości wspierania nowoczesnych technologii wykorzystujących otwarte dane;
7)
współpracę z interesariuszami otwartych danych.
2.
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, przyjmuje program w drodze uchwały.
3.
Program jest przyjmowany na okres siedmioletni i może być zmieniany w tym okresie.
4.
Program realizują członkowie Rady Ministrów oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, zwani dalej „realizatorami programu”.
5.
Program może być realizowany przez podmioty inne niż wymienione w ust. 4.
Art. 28. Program otwierania danych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...