• Art. 61. - Przepisy prze...
  22.04.2024

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2024

Dz.U.2023.0.1524 t.j. - Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Obserwuj akt

Art. 61. wykorz.inf.sekt.publ


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
W latach 2021–2030 maksymalny całkowity limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi 22 334 677 zł.
2.
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa dla części budżetowej 27 – Informatyzacja, będących skutkiem finansowym funkcjonowania portalu danych, wynosi 5 964 677 zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi:
1)
2021 r. – 339 677 zł;
2)
2022 r. – 625 000 zł;
3)
2023 r. – 625 000 zł;
4)
2024 r. – 625 000 zł;
5)
2025 r. – 625 000 zł;
6)
2026 r. – 625 000 zł;
7)
2027 r. – 625 000 zł;
8)
2028 r. – 625 000 zł;
9)
2029 r. – 625 000 zł;
10)
2030 r. – 625 000 zł.
3.
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa dla części budżetowej 27 – Informatyzacja, będących skutkiem finansowym powołania i funkcjonowania zintegrowanej platformy analitycznej, o której mowa w przepisach ustawy zmienianej w art. 51 zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wynosi 16 370 000 zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi:
1)
2021 r. – 2 960 000 zł;
2)
2022 r. – 2 210 000 zł;
3)
2023 r. – 1 400 000 zł;
4)
2024 r. – 1 400 000 zł;
5)
2025 r. – 1 400 000 zł;
6)
2026 r. – 1 400 000 zł;
7)
2027 r. – 1 400 000 zł;
8)
2028 r. – 1 400 000 zł;
9)
2029 r. – 1 400 000 zł;
10)
2030 r. – 1 400 000 zł.
4.
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętych na dany rok budżetowy maksymalnych limitów wydatków określonych w ust. 2 stosuje się mechanizm korygujący polegający na racjonalizacji wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym funkcjonowania portalu danych, lub ograniczeniu kosztów.
5.
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętych na dany rok budżetowy maksymalnych limitów wydatków określonych w ust. 3 stosuje się mechanizm korygujący polegający na racjonalizacji wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym funkcjonowania zintegrowanej platformy analitycznej, o której mowa w przepisach ustawy zmienianej w art. 51 zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub ograniczeniu kosztów.
6.
W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 2, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 4, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia.
7.
W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 3, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia.
8.
Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitów wydatków, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – według stanu na dzień 20 listopada danego roku.
Art. 61. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...