• Art. 12. - Wyznaczanie c...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 12. prac.podzial spół.


Wyznaczanie członków specjalnego zespołu negocjacyjnego przez reprezentatywną zakładową organizację związkową

1.
Członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wyznacza reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa. Przepisy art. 253 reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych stosuje się odpowiednio.
2.
Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego są wyznaczani spośród pracowników spółek mających wejść w skład spółki przekształcanej, spółki łączącej się lub spółki dzielonej oraz zainteresowanej spółki zależnej lub zainteresowanego zakładu, z wyłączeniem pracownika kierującego jednoosobowo zakładem pracy, jego zastępców, zastępców osoby niebędącej pracownikiem i kierującej jednoosobowo zakładem, pracownika wchodzącego w skład kolegialnego organu zarządzającego, głównego księgowego oraz radcy prawnego.
3.
Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż 1 reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa, wyłaniają one wspólną reprezentację w celu wyznaczenia członków specjalnego zespołu negocjacyjnego.
4.
Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa albo wspólna reprezentacja, o której mowa w ust. 3, niezwłocznie zawiadamia właściwy organ spółki o ustaleniu składu specjalnego zespołu negocjacyjnego. Jednocześnie z wyznaczeniem członków specjalnego zespołu negocjacyjnego można wyznaczyć 3 członków rezerwowych.
5.
Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego są wyznaczani w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia postępowania zmierzającego do utworzenia specjalnego zespołu negocjacyjnego.
6.
Jeżeli w spółce mającej wejść w skład spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek:
1)
nie działa reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa,
2)
reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa nie wyznaczy w terminie członków specjalnego zespołu negocjacyjnego,
3)
wspólna reprezentacja, o której mowa w ust. 3, nie wyznaczy w terminie członków specjalnego zespołu negocjacyjnego,
4)
nie zostanie wyłoniona wspólna reprezentacja, o której mowa w ust. 3
– członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wybierają pracownicy na zasadach, o których mowa w art. 13 powiadamianie pracowników o terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów oraz zgłoszenia kandydatów na członków specjalnego zespołu negocjacyjnego i art. 14 zawiadomienie o ustaleniu składu specjalnego zespołu negocjacyjnego, spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez pracowników.
7.
Termin wyboru członków specjalnego zespołu negocjacyjnego przez pracowników ustala właściwy organ spółki przekształcanej, spółki łączącej się lub spółki dzielonej, nie później niż na 60 dni od dnia rozpoczęcia postępowania zmierzającego do utworzenia specjalnego zespołu negocjacyjnego.
Art. 12. Wyznaczanie członków specjalnego zespołu negocja... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...