• Art. 16. - Wygaśnięcie m...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 16. prac.podzial spół.


Wygaśnięcie mandatu członka specjalnego zespołu negocjacyjnego

1.
Mandat członka specjalnego zespołu negocjacyjnego wygasa w razie:
1)
ustania stosunku pracy;
2)
zrzeczenia się funkcji;
3)
złożenia wniosku w sprawie odwołania członka podpisanego przez co najmniej 50% pracowników zatrudnionych w spółkach i zakładach, o których mowa w art. 9 podział miejsc w specjalnym zespole negocjacyjnym, przypadających pracownikom zatrudnionym w spółce przekształcanej, spółce łączącej się lub spółce dzielonej oraz zainteresowanej spółce zależnej lub zainteresowanym zakładzie z danego państwa członkowskieg, na dzień złożenia tego wniosku;
4)
objęcia stanowiska, o którym mowa w art. 13 powiadamianie pracowników o terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów oraz zgłoszenia kandydatów na członków specjalnego zespołu negocjacyjnego ust. 8.
2.
Przy ustalaniu liczby pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się przepis art. 7 ustalenia dokonywane na dzień na dzień rozpoczęcia postępowania zmierzającego do utworzenia specjalnego zespołu negocjacyjnego ust. 2.
3.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka specjalnego zespołu negocjacyjnego do składu specjalnego zespołu negocjacyjnego wchodzi członek rezerwowy, który uzyskał największą liczbę głosów.
4.
Jeżeli nie wybrano członków rezerwowych, skład tego zespołu uzupełnia się niezwłocznie. Przepisy art 12–14 stosuje się odpowiednio.
Art. 16. Wygaśnięcie mandatu członka specjalnego zespołu ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...