• Art. 21. - Ponoszenie ko...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 21. prac.podzial spół.


Ponoszenie kosztów w przypadku niezawarcia porozumienia

1.
Jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie:
1)
koszty podróży służbowych członków specjalnego zespołu negocjacyjnego w związku z uczestnictwem w zespole ponosi spółka przekształcana, spółki łączące się lub spółka dzielona, jeżeli członek zespołu jest pracownikiem tej spółki albo jej spółki zależnej lub zakładu;
2)
koszty inne niż określone w pkt 1 ponoszą:
a) spółka przekształcana lub dzielona,
b) spółki łączące się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych pracowników, włączając pracowników zatrudnionych przez ich spółki zależne i zakłady; przy ustalaniu liczby pracowników stosuje się przepis art. 7 ustalenia dokonywane na dzień na dzień rozpoczęcia postępowania zmierzającego do utworzenia specjalnego zespołu negocjacyjnego ust. 2.
2.
Jeżeli specjalny zespół negocjacyjny korzysta z pomocy powołanych przez siebie ekspertów lub tłumaczy, obowiązek poniesienia kosztów, o którym mowa w art. 20 ponoszenie kosztów związanych z utworzeniem i działalnością specjalnego zespołu negocjacyjnego, ogranicza się do kosztów pomocy udzielonej przez 1 eksperta lub 1 tłumacza, chyba że spółka przekształcana, spółki łączące się lub spółka dzielona i specjalny zespół negocjacyjny postanowią inaczej.
Art. 21. Ponoszenie kosztów w przypadku niezawarcia poroz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...