• Art. 28. - Zawartość por...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 28. prac.podzial spół.


Zawartość porozumienia

1.
Porozumienie określa w szczególności:
1)
zakres jego stosowania;
2)
zasady uczestnictwa – z uwzględnieniem liczby członków w radzie nadzorczej albo radzie dyrektorów spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, których pracownicy będą mieli prawo wybrać, wyznaczyć lub rekomendować, albo liczby członków, których wyznaczeniu pracownicy będą mieli prawo się sprzeciwić;
3)
dzień jego wejścia w życie, czas jego trwania, przypadki, kiedy może być ono ponownie negocjowane, i procedury negocjacji.
2.
W przypadku braku określenia czasu trwania porozumienia przyjmuje się, że zostało ono zawarte na czas nieokreślony.
3.
Do porozumienia nie stosuje się przepisów rozdziału 3, chyba że strony postanowią inaczej.
Art. 28. Zawartość porozumienia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...