• Art. 31. - Stosowanie za...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 31. prac.podzial spół.


Stosowanie zasad uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek od dnia przekształcenia, połączenia lub podziału spółek

Standardowe zasady uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek stosuje się od dnia przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, o którym mowa odpowiednio w art. 552 dzień przekształcenia spółki, art. 493 łączenie spółek bez postępowania likwidacyjnego § 2 lub art. 530 rozwiązanie spółki dzielonej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 33 informowanie pracowników o stosowaniu standardowych zasad uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, w przypadku gdy:
1)
właściwe organy spółki przekształcanej, spółek łączących się lub spółki dzielonej podejmą uchwały w sprawie bezpośredniego podlegania standardowym zasadom uczestnictwa pracowników oraz przestrzegania ich od dnia rejestracji spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek albo
2)
pracownicy nie zgłoszą kandydatów na członków specjalnego zespołu negocjacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 12 wyznaczanie członków specjalnego zespołu negocjacyjnego przez reprezentatywną zakładową organizację związkową ust. 6, albo zgłoszą kandydatów w liczbie mniejszej niż liczba miejsc w specjalnym zespole negocjacyjnym przypadających spółce, albo
3)
taką decyzję podejmą wspólnie specjalny zespół negocjacyjny oraz właściwe organy spółek łączących się, właściwy organ spółki przekształcanej lub właściwy organ spółki dzielonej, albo
4)
porozumienie nie zostanie zawarte w terminie, o którym mowa w art. 24 określenie czasu trwania negocjacji.
Art. 31. Stosowanie zasad uczestnictwa pracowników w spół... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...