• Art. 32. - Stosowanie st...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 32. prac.podzial spół.


Stosowanie standardowych zasad uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia spółek

1.
Standardowe zasady uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia spółek stosuje się, jeżeli do dnia połączenia, o którym mowa w art. 493 łączenie spółek bez postępowania likwidacyjnego § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
1)
1 lub więcej form uczestnictwa były stosowane w 1 lub więcej spółkach łączących się, obejmujących co najmniej jedną trzecią liczby pracowników we wszystkich spółkach łączących się albo
2)
1 lub więcej form uczestnictwa były stosowane w 1 lub więcej spółkach łączących się, obejmujących mniej niż jedną trzecią liczby pracowników we wszystkich spółkach łączących się, o ile specjalny zespół negocjacyjny tak postanowi i nie doszło do zawarcia porozumienia; specjalny zespół negocjacyjny może podjąć decyzję w tej sprawie także przed upływem terminu, o którym mowa w art. 24 określenie czasu trwania negocjacji, jeżeli strony zgodnie oświadczą, że negocjacje nad zawarciem porozumienia zakończyły się niepowodzeniem.
2.
W przypadku określonym w art. 31 stosowanie zasad uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek od dnia przekształcenia, połączenia lub podziału spółek pkt 1 albo 3 przepisu ust. 1 nie stosuje się.
Art. 32. Stosowanie standardowych zasad uczestnictwa prac... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...