• Art. 35. - Wybór formy u...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 35. prac.podzial spół.


Wybór formy uczestnictwa, która znajdzie zastosowanie w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek

1.
Jeżeli w spółce przekształcanej, spółce łączącej się lub spółce dzielonej występuje więcej niż 1 forma uczestnictwa, specjalny zespół negocjacyjny:
1)
po upływie terminu, o którym mowa w art. 24 określenie czasu trwania negocjacji, w którym nie doszło do zawarcia porozumienia lub
2)
przed upływem terminu, o którym mowa w art. 24 określenie czasu trwania negocjacji, jeżeli strony zgodnie oświadczą, że negocjacje nad zawarciem porozumienia zakończyły się niepowodzeniem
– dokonuje wyboru formy uczestnictwa, która znajdzie zastosowanie w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.
2.
Specjalny zespół negocjacyjny jest obowiązany poinformować właściwy organ spółki przekształcanej, spółki łączącej się lub spółki dzielonej, która z form uczestnictwa znajdzie zastosowanie w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.
3.
Jeżeli specjalny zespół negocjacyjny nie dokona wyboru 1 z form uczestnictwa zgodnie z ust. 1, o wyborze formy uczestnictwa decyduje zespół przedstawicielski w terminie 60 dni od dnia przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, o którym mowa odpowiednio w art. 552 dzień przekształcenia spółki, art. 493 łączenie spółek bez postępowania likwidacyjnego § 2 lub art. 530 rozwiązanie spółki dzielonej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 31 stosowanie zasad uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek od dnia przekształcenia, połączenia lub podziału spółek pkt 1 albo 2, o wyborze formy uczestnictwa decyduje zespół przedstawicielski w terminie 60 dni od dnia przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, o którym mowa odpowiednio w art. 552 dzień przekształcenia spółki, art. 493 łączenie spółek bez postępowania likwidacyjnego § 2 lub art. 530 rozwiązanie spółki dzielonej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
5.
Właściwy organ spółki łączącej się, przekształcanej lub dzielonej niezwłocznie informuje pracowników, w sposób przyjęty w spółce o tym, która standardowa forma uczestnictwa będzie stosowana.
Art. 35. Wybór formy uczestnictwa, która znajdzie zastoso... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...