• Art. 47. - Zakaz ujawnia...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 47. prac.podzial spół.


Zakaz ujawniania informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją

1.
Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego, członkowie zespołu przedstawicielskiego, eksperci, tłumacze oraz mediator są obowiązani do nieujawniania uzyskanych w związku z pełnioną funkcją informacji, co do których właściwy organ spółki przekształcanej, spółki łączącej się lub spółki dzielonej lub właściwy organ spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek zastrzegł obowiązek zachowania ich poufności.
2.
Obowiązek nieujawniania uzyskanych informacji trwa również po zaprzestaniu pełnienia funkcji, chyba że właściwy organ spółki przekształcanej, spółki łączącej się lub spółki dzielonej lub właściwy organ spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek inaczej określi zakres związania tajemnicą.
3.
Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego, członkowie zespołu przedstawicielskiego, eksperci, tłumacze oraz mediator mogą wystąpić do sądu rejonowego – sądu gospodarczego z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zachowania poufności informacji.
Art. 47. Zakaz ujawniania informacji uzyskanych w związku... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...