• Art. 48. - Odmowa udostę...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 48. prac.podzial spół.


Odmowa udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

1.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ spółki przekształcanej, spółki łączącej się lub spółki dzielonej lub właściwy organ spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek może odmówić udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), których ujawnienie mogłoby, według obiektywnych kryteriów, poważnie zakłócić działalność tej spółki, jej spółki zależnej lub zakładu albo narazić je na szkodę.
2.
W przypadku uznania, że nieudostępnienie informacji jest niezgodne z ust. 1, specjalny zespół negocjacyjny lub zespół przedstawicielski mogą wystąpić do sądu rejonowego – sądu gospodarczego z wnioskiem o nakazanie udostępnienia informacji.
Art. 48. Odmowa udostępnienia informacji stanowiących taj... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...