• Art. 51. - Ochrona praco...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 51. prac.podzial spół.


Ochrona pracownika będącego członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, członkiem zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej albo radzie dyrektorów spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połąc

1.
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy, ani zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika będącego członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, członkiem zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej albo radzie dyrektorów spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek w czasie trwania mandatu bez zgody:
1)
zarządu reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej;
2)
okręgowego inspektora pracy właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy, jeżeli pracownik nie jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową.
2.
Termin na wyrażenie zgody lub odmowę wyrażenia zgody przez podmioty, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia złożenia przez pracodawcę pisemnego zawiadomienia o zamiarze:
1)
wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z podaniem przyczyny uzasadniającej jego wypowiedzenie lub rozwiązanie;
2)
jednostronnej zmiany warunków pracy lub płacy z podaniem przyczyny uzasadniającej jednostronną zmianę warunków pracy lub płacy.
3.
Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez zarząd zakładowej organizacji związkowej.
Art. 51. Ochrona pracownika będącego członkiem specjalneg... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...