• Art. 55. - Przepis karny
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 55. prac.podzial spół.


Przepis karny

1.
Kto, będąc członkiem właściwego organu spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, właściwego organu spółki przekształcanej, spółki łączącej się lub spółki dzielonej, spółki zależnej albo kierownictwa zakładu, niezależnie od miejsca statutowej siedziby spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek:
1)
utrudnia utworzenie specjalnego zespołu negocjacyjnego lub zespołu przedstawicielskiego,
2)
utrudnia działanie specjalnego zespołu negocjacyjnego lub zespołu przedstawicielskiego,
3)
dyskryminuje członka specjalnego zespołu negocjacyjnego, członka zespołu przedstawicielskiego lub przedstawiciela pracowników w radzie nadzorczej albo radzie dyrektorów spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek w związku z pełnioną przez niego funkcją,
4)
nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 54 informacje przekazywane ministrowi właściwemu do spraw pracy
– podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.
2.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124). W tych sprawach oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.
Art. 55. Przepis karny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...