• Prawo bankowe
  25.06.2024

Prawo bankowe

Stan prawny aktualny na dzień: 25.06.2024

Dz.U.2023.0.2488 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Rozdział 13a. Wskaźniki w zakresie funduszy własnych banków

1.
Wartości procentowe, o których mowa w art. 467 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013, dla banków wynoszą 100%.
2.
Wartości procentowe, o których mowa w art. 468 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013, dla banków wynoszą:
1)
60% – do dnia 31 grudnia 2015 r.;
2)
40% – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
20% – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
3.
Z zastrzeżeniem ust. 4, na potrzeby stosowania art. 468 ust. 4, art. 469 ust. 1 lit. a i c, art. 474 lit. a oraz art. 476 lit. a rozporządzenia nr 575/2013 wartości procentowe, o których mowa w art. 478 ust. 1 tego rozporządzenia, dla banków wynoszą:
1)
40% – do dnia 31 grudnia 2015 r.;
2)
60% – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
80% – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
4.
Na potrzeby stosowania art. 469 ust. 1 lit. a oraz art. 474 lit. a rozporządzenia nr 575/2013 wartości procentowe, o których mowa w art. 478 ust. 1 tego rozporządzenia, dla banków wynoszą 100% dla pozycji, o których mowa w art. 36 ust. 1 lit. g oraz art. 56 lit. b i e tego rozporządzenia.
5.
Na potrzeby stosowania art. 469 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013 wartości procentowe, o których mowa w art. 478 ust. 2 tego rozporządzenia, dla banków wynoszą:
1)
10% – do dnia 31 grudnia 2015 r.;
2)
20% – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
30% – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
4)
40% – od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
5)
50% – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
6)
60% – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
7)
70% – od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
8)
80% – od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
9)
90% – od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
6.
Wartości procentowe, o których mowa w art. 479 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013, dla banków wynoszą:
1)
60% – do dnia 31 grudnia 2015 r.;
2)
40% – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
20% – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
7.
Współczynnik, o którym mowa w art. 480 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013, dla banków wynosi 1.
8.
Wartości procentowe, o których mowa w art. 481 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013, dla banków wynoszą:
1)
60% – do dnia 31 grudnia 2015 r.;
2)
40% – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
20% – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
9.
Wartości procentowe, o których mowa w art. 486 ust. 5 rozporządzenia nr 575/2013, dla banków wynoszą:
1)
70% – do dnia 31 grudnia 2015 r.;
2)
60% – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
50% – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
4)
40% – od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
5)
30% – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
6)
20% – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
7)
10% – od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...