• Art. 101. pr. celne - Kar...
  15.04.2024

Prawo celne

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.1590 t.j. - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

Art. 101. Prawo celne


Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy dotyczących zgłoszenia INTRASTAT

1.
Na osobę zobowiązaną, która pomimo trzykrotnego upomnienia, o którym mowa w art. 100 upomnienia w sprawie zgłoszenia INTRASTAT ust. 1, za okres sprawozdawczy:
1)
nie dokonała zgłoszenia INTRASTAT lub
2)
nie dokonała korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT
- organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3 000 zł.
2.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, organ celny nakłada w drodze decyzji.
3.
Termin płatności kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
4.
Karę pieniężną uiszcza się gotówką w kasie urzędu skarbowego lub przekazuje na rachunek bankowy urzędu skarbowego określonego na podstawie art. 70 właściwość dyrektora izby administracji skarbowej ust. 5.
5.
Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa.
6.
Do dochodzenia kary pieniężnej stosuje się odpowiednio art. 65 termin płatności długu celnego i ustalanie odsetek kredytowych i odsetek za zwłokę ust. 7-11.
Art. 101. Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy d... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 13 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...