• Art. 35. pr. celne - Czas...
  24.05.2024

Prawo celne

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2024

Dz.U.2023.0.1590 t.j. - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

Art. 35. Prawo celne


Czasowe przechowywanie towarów w depozycie urzędu celno-skarbowego

1.
W depozycie urzędu celno-skarbowego przechowuje się czasowo:
1)
towary nieunijne przed objęciem procedurą celną lub uregulowaniem sytuacji towarów w inny sposób bądź towary unijne niedopuszczone do wywozu, jeżeli cofnięcie towarów odpowiednio poza obszar celny Unii lub na ten obszar albo ich złożenie w magazynie czasowego składowania jest niemożliwe lub utrudnione;
2)
towary zajęte w celu podjęcia środków, o których mowa w art. 198 unijnego kodeksu celnego;
3)
inne towary, w przypadkach przewidzianych w przepisach odrębnych.
2.
Towary przyjęte do przechowania w depozycie mogą być przekazane przez organ celny innej osobie do przechowania pod dozorem celnym.
3.
Przechowaniu w depozycie nie podlegają towary niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub środowiska naturalnego oraz łatwo psujące się.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
warunki przyjmowania towarów do depozytu i wydawania towarów z depozytu,
2)
przypadki, w których organ celny odmówi przyjęcia towarów do depozytu,
3)
terminy przechowywania towarów w depozycie
- mając na uwadze, w szczególności, rodzaj towarów oraz uproszczenie formalności w przyjmowaniu towarów do depozytu.
Art. 35. Czasowe przechowywanie towarów w depozycie urzęd... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...