• Art. 69. pr. celne - Orga...
  14.04.2024

Prawo celne

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2023.0.1590 t.j. - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

Art. 69. Prawo celne


Organy celne

1.
Organem celnym, stosownie do swojej właściwości, jest:
1)
naczelnik urzędu celno-skarbowego – jako organ pierwszej instancji;
2)
dyrektor izby administracji skarbowej – jako:
a) organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego,
b) organ pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach prawa celnego oraz przepisach odrębnych,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
2a)
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – jako:
a) organ pierwszej instancji w sprawach, o których mowa w art. 70 właściwość dyrektora izby administracji skarbowej ust. 2a,
b) organ odwoławczy od decyzji wydawanych w sprawach, o których mowa w art. 70 właściwość dyrektora izby administracji skarbowej ust. 2a;
3)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej – jako:
a) organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących wpisu do wykazu, o których mowa w art. 52 wykaz gwarantów,
b) organ odwoławczy od decyzji wydawanych w sprawach, o których mowa w lit. a oraz w art. 70 właściwość dyrektora izby administracji skarbowej ust. 2;
4)
minister właściwy do spraw finansów publicznych – jako organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji.
2.
Organami wyższego stopnia są organy odwoławcze.

Art. 69. Organy celne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 32 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...