• Prawo celne
  25.04.2024

Prawo celne

Stan prawny aktualny na dzień: 25.04.2024

Dz.U.2023.0.1590 t.j. - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

Rozdział 9. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 19 marca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne (Dz. U. poz. 623).


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.04.2004 r. - Dz.U. z 2004 r. poz. 622]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...