• Prawo celne
  28.03.2023

Prawo celne

Stan prawny aktualny na dzień: 28.03.2023

Dz.U.2022.0.2073 t.j. - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

Rozdział 9. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 19 marca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne (Dz. U. poz. 623).


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.04.2004 r. - Dz.U. z 2004 r. poz. 622]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...