• Art. 14. Pr. Dewiz. - Obo...
  18.04.2024

Prawo dewizowe

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2022.0.309 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe

Art. 14. Prawo dewizowe


Obowiązki przedsiębiorcy wykonującego działalność kantorową

1.
Przedsiębiorca, który wykonuje działalność kantorową, jest obowiązany zapewnić:
1)
prowadzenie na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej;
2)
prowadzenie, w godzinach działalności kantoru, ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu;
3)
wydawanie, w sposób zgodny z przepisami, dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela, przy każdej umowie kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu;
4)
lokal i jego wyposażenie spełniające warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością kantorową.
2.
Przedsiębiorca jest obowiązany uzyskiwać, z upływem każdego roku działalności, zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 12 wymogi wobec podmiotu wykonującego działalność kantorową.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 13 wymogi wobec podmiotów wykonujących czynności bezpośrednio związane z działalnością kantorową ust. 1.
Art. 14. Obowiązki przedsiębiorcy wykonującego działalnoś... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...