• Art. 3. Pr. Dewiz. - Ogra...
  24.05.2024

Prawo dewizowe

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2024

Dz.U.2022.0.309 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe

Art. 3. Prawo dewizowe


Ograniczenia w obrocie dewizowym

1.
Dokonywanie obrotu dewizowego jest dozwolone, z zastrzeżeniem ograniczeń:
1)
określonych w art. 9 katalog ograniczeń w obrocie dewizowym, w zakresie których nie udzielono zezwoleń dewizowych, o których mowa w art. 5 zezwolenia w zakresie odstępowania od ograniczeń w obrocie dewizowym ;
2)
wprowadzonych na podstawie art. 10 przesłanki wprowadzenia szczególnych ograniczeń w obrocie dewizowym z zagranicą.
2.
Ograniczeń określonych w art. 9 katalog ograniczeń w obrocie dewizowym oraz wprowadzonych na podstawie art. 10 przesłanki wprowadzenia szczególnych ograniczeń w obrocie dewizowym z zagranicą nie stosuje się do obrotu dewizowego, o ile jedną z jego stron jest:
1)
Skarb Państwa, w zakresie, w jakim jest reprezentowany przez ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych lub ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
2)
Narodowy Bank Polski;
3)
organ władzy publicznej podejmujący czynności w postępowaniu karnym, cywilnym lub administracyjnym, w tym zabezpieczającym lub egzekucyjnym.
3.
Ograniczeń określonych w art. 9 katalog ograniczeń w obrocie dewizowym nie stosuje się do obrotu dewizowego dokonywanego z udziałem banków, instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, biur usług płatniczych lub innych podmiotów mających siedzibę w kraju, w zakresie działalności podlegającej nadzorom: bankowemu, ubezpieczeniowemu, emerytalnemu, nad instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego, biurami usług płatniczych lub nad rynkiem kapitałowym, prowadzonej przez te podmioty na rachunek własny lub rachunek osób trzecich uprawnionych na podstawie ustawy lub zezwolenia dewizowego do dokonania obrotu dewizowego podlegającego tym ograniczeniom.
4.
Swoboda obrotu dewizowego z zagranicą wynikająca z ustawy nie narusza ograniczeń w jego dokonywaniu wynikających z innych ustaw.
5.
Dokonywanie obrotu dewizowego odbywa się z uwzględnieniem obowiązków określonych w ustawie, o ile z przepisów wydanych na jej podstawie, zezwolenia dewizowego lub przepisów dotyczących organów lub podmiotów wymienionych w ust. 2 i 3 nie wynikają odrębne obowiązki.
Art. 3. Ograniczenia w obrocie dewizowym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...