• Art. 36c. Pr. Dewiz. - Do...
  20.04.2024

Prawo dewizowe

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2022.0.309 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe

Art. 36c. Prawo dewizowe


Dodatkowe elementy protokołu i sprawozdania z kontroli

Protokół i sprawozdanie powinny ponadto zawierać:
1)
nazwę kontrolowanej jednostki w pełnym brzmieniu oraz adres jej siedziby;
2)
imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz datę wystawienia upoważnienia;
3)
imię i nazwisko kontrolera lub kontrolerów;
4)
określenie zakresu kontroli;
5)
określenie okresu objętego kontrolą oraz datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
6)
listę osób udzielających wyjaśnień w trakcie kontroli;
7)
określenie dokumentów, na podstawie których przeprowadzono kontrolę;
8)
wykaz załączników stanowiących część składową sprawozdania lub protokołu;
9)
adnotację o przekazaniu kierownikowi kontrolowanej jednostki jednego egzemplarza protokołu albo sprawozdania;
10)
pouczenie o prawie i trybie składania przez kontrolowaną jednostkę zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole lub sprawozdaniu;
11)
imiona i nazwiska członków organu zarządzającego kontrolowanej jednostki, w przypadku osób prawnych.
Art. 36c. Dodatkowe elementy protokołu i sprawozdania z k... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...