• Prawo dewizowe
  20.02.2024

Prawo dewizowe

Stan prawny aktualny na dzień: 20.02.2024

Dz.U.2022.0.309 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. poz. 968, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 1999 r. poz. 572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. z 2001 r. poz. 802, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2001 r. poz. 623 i z 2002 r. poz. 253): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2002 r. poz. 448): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. poz. 938, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. poz. 665 i poz. 1070) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. poz. 930, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. poz. 960, z późn. zm.) w załączniku do ustawy w części IV ust. 35 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. poz. 1216, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. poz. 1252 oraz z 2001 r. poz. 1195) art 7 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzenia w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro (Dz.U. poz. 640): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...