• Art. 103. - Cofnięcie ze...
  20.08.2022

Prawo farmaceutyczne

Stan prawny aktualny na dzień: 20.08.2022

Dz.U.2021.0.1977 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Obserwuj akt

Art. 103. prawo farm.


Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki

1.
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli apteka:
1)
prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu;
2)
naruszyła przepis art. 86a zbywanie i przekazywanie produktów leczniczych przez aptekę lub punkt apteczny;
3)
w przypadku utraty prawa wykonywania zawodu przez farmaceutę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnika lub partnera spółki, o której mowa w art. 99 zezwolenie na prowadzenie apteki ust. 4 pkt 2, jeśli spowodowałoby to brak możliwości prowadzenia apteki przez ten podmiot. Powyższa przesłanka cofnięcia zezwolenia, ma zastosowanie do zezwoleń wydanych po dniu wejścia w życie ustawy.
1a.
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli w odniesieniu do podmiotu prowadzącego aptekę wystąpiła okoliczność wymieniona w art. 101 przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki pkt 3.
2.
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeżeli:
1)
nie usunięto w ustalonym terminie uchybień wskazanych w decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, wydanej na podstawie ustawy;
2)
pomimo uprzedzenia, uniemożliwiono lub utrudniono wykonywanie czynności urzędowych przez Inspekcję Farmaceutyczną lub Narodowy Fundusz Zdrowia;
3)
apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych;
4)
apteka nie została uruchomiona w ciągu 4 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia lub w aptece nie jest prowadzona działalność objęta zezwoleniem przez okres co najmniej 6 miesięcy;
4a)
apteka przekazuje, z wyłączeniem:
a) Inspekcji Farmaceutycznej,
b) Narodowego Funduszu Zdrowia,
c) SIM
– dane umożliwiające identyfikację indywidualnego pacjenta, lekarza lub świadczeniodawcy;
5)
nie wykonano decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, o której mowa w art. 94a zakaz reklamy aptek lub punktów aptecznych ust. 3, lub decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, o której mowa w art. 62 organy nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie reklamy ust. 2;
6)
(uchylony)
7)
apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 68 obrót detaliczny produktami leczniczymi ust. 3c;
8)
apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza lub stosowanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym;
9)
apteka w sposób uporczywy narusza przepisy art. 95 asortyment produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aptece ust. 1b lub 1c lub art. 95a zawiadomienie o niemożności zapewnienia dostępu do produktu lub środka;
10)
podmiot prowadzący aptekę nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 35 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.
3.
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny w przypadku cofnięcia zezwolenia z przyczyn określonych w ust. 1 i 1a, może cofnąć zezwolenie na prowadzenie innych aptek lub punktów aptecznych prowadzonych przez podmiot, któremu cofnięto zezwolenie.
Art. 103. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 13
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Starogard Gdański (woj. pomorskie)
Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...