• Art. 19e. - Rozporządzen...
  01.10.2023
Obserwuj akt

Art. 19e. prawo farm.


Rozporządzenie w sprawie procedury wyjaśniającej

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb postępowania w procedurze wyjaśniającej, o której mowa w art. 18a procedura zdecentralizowana, ust. 6 i art. 19 procedura wzajemnego uznania, ust. 4, uwzględniając przepisy prawa i wytyczne Wspólnoty Europejskiej w zakresie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych.
Art. 19e. Rozporządzenie w sprawie procedury wyjaśniającej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...