• Art. 9. - Wszczęcie post...
  02.10.2023
Obserwuj akt

Art. 9. prawo farm.


Wszczęcie postępowania w sprawach o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

1.
Wszczęcie postępowania w sprawach, o których mowa w art. 7 pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, art. 18a procedura zdecentralizowana i art. 19 procedura wzajemnego uznania, następuje z chwilą złożenia wniosku.
2.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, uwzględniając w szczególności rodzaj produktów leczniczych oraz zakres wymaganej dokumentacji.
Art. 9. Wszczęcie postępowania w sprawach o dopuszczenie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...