• Art. 28g. - Przekazanie ...
  25.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 28g. geod. i kartogr.


Przekazanie zbiorów danych dotyczących wewnętrznych sieci technologicznych

1.
W przypadku zakończenia działalności gospodarczej podmiot, który otrzymał decyzję, o której mowa w art. 28f wyłączenie danych z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ust. 1, niezwłocznie i nieodpłatnie przekaże staroście odpowiednie zbiory danych dotyczące sieci uzbrojenia terenu objętych tą decyzją oraz związaną z tymi zbiorami danych dokumentację geodezyjną.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku:
1)
przekształcenia wewnętrznych sieci technologicznych na sieci publiczne;
2)
zniesienia terenu zamkniętego.
Art. 28g. Przekazanie zbiorów danych dotyczących wewnętrz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...