• Art. 44b. - Praktyka zaw...
  23.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 44b. geod. i kartogr.


Praktyka zawodowa

1.
Praktyka zawodowa obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych z odpowiedniego zakresu pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie u przedsiębiorców lub w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11 wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych.
2.
Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych, zwana dalej "osobą zainteresowaną", może rozpocząć praktykę zawodową:
1)
jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w art. 44 warunki otrzymania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 3, art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 3 lit. a lub w art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych ust. 2 pkt 3, albo
2)
po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 warunki otrzymania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 3 lit. a, na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub umowy o praktykę absolwencką u przedsiębiorców lub w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11 wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, lub na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a takimi podmiotami.
3.
Praktykę zawodową odbywaną przez osobę zainteresowaną, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wlicza się do okresów, o których mowa odpowiednio w art. 44 warunki otrzymania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 4 oraz w art. 44a inne warunki uzyskania uprawnień zawodowych ust. 1 pkt 3 lit. b, w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy.
4.
Osoba zainteresowana prowadzi dziennik praktyki zawodowej. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w ramach praktyki zawodowej są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te były wykonywane.
5.
Dziennik praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju.
6.
Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 50 zł.
7.
Główny Geodeta Kraju prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej.
8.
Rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej zawiera:
1)
datę wydania dziennika praktyki zawodowej;
2)
imię, nazwisko i adres osoby zainteresowanej, której wydano dziennik praktyki zawodowej;
3)
określenie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana;
4)
oznaczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie osoby zainteresowanej wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej;
5)
potwierdzenie odbioru dziennika praktyki zawodowej przez osobę zainteresowaną.
Art. 44b. Praktyka zawodowa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...