• Art. 46t. - Wykreślenie ...
  25.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 46t. geod. i kartogr.


Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe

1.
Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe następuje w przypadku:
1)
utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
2)
sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety lub kartografa;
3)
odebrania uprawnień zawodowych;
4)
śmierci.
2.
Wykreślenia z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe dokonuje się z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia albo udokumentowanej informacji z rejestru PESEL lub innej udokumentowanej informacji w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.
Art. 46t. Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiada... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...