• Art. 7b. geod. i kartogr....
  25.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 7b. geod. i kartogr.


Zadania wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

1.
Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
1)
kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
2)
kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;
3)
współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
4)
przechowuje kopie zabezpieczające baz danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
5)
(uchylony)
6)
na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Kraju ust. 4.
2.
W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:
1)
pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie;
2)
wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
Art. 7b. Zadania wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...